O firmie Grason

about.mixer

KIM
JESTEŚMY

GRASON jest polską firmą z wieloletnim doświadczeniem zajmującą się kompleksowym projektowaniem i produkcją maszyn oraz urządzeń przeznaczonych do przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Wysokie standardy wykonania i szczegółowe odbiory stawiają nas obecnie w czołówce producentów tego typu maszyn przemysłowych.

Zespół technologów przy współpracy z działami produkcji i laboratoriów wiodących producentów leków i kosmetyków pozwala precyzyjnie określić potrzeby i parametry projektowanych mieszalników, a w efekcie dostarczać Klientom jedynie przemyślane i praktyczne rozwiązania.

Oprócz oferty gotowych mieszalników pomagamy także w doborze odpowiednich sposobów transportu oraz przesyłania gotowych produktów do maszyn pakujących i rozlewniczych. Dzięki temu Klient może cieszyć się kompleksową obsługą na każdym etapie współpracy.

Uprawnienia i normy

Wszelkie urządzenia, jak i ich wyposażenie są projektowane według indywidualnych potrzeb Klienta. Spełniają także wymagania procesów technologicznych zgodnych z dyrektywami i normami obowiązującymi producenta oraz są dostosowane do wytycznych GMP i przepisów FDA.

 • 2006/42/WE - dyrektywa maszynowa
 • 2014/35/UE - dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2014/30/UE - dyrektywa kompatybilności magnetycznej
 • 2014/34/UE - dyrektywa ATEX: urządzenia do pracy w strefach zagrożonych wybuchem
 • 2014/68/UE - dyrektywa ciśnieniowa PED
 • 2000/14/WE - dyrektywa emisji hałasu
 • Deklaracja zgodności maszyn WE/EU ze znakiem CE
 • Testy odbiorcze i kwalifikacyjne FAT i SAT wraz z dokumentacją walidacją IQ, OQ i DQ

Wizualizację i projektowanie naszych urządzeń wykonujemy w technologii CAD 3D za pomocą programu CAD Inventor®.

Wszystkie urządzenia posiadają deklarację zgodności WE/EU oraz otrzymują znak CE oraz przeprowadzane są testy odbiorcze i kwalifikacyjne FAT, SAT, IQ, OQ, DQ.

Wysokie standardy wykonania i szczegółowe odbiory urządzeń stawiają nas w czołówce Polskich producentów maszyn i urządzeń.

Proces
Projektowania

about.process.icon.1

1 PIERWSZY KONTAKT Z KLIENTEM

Pierwszy kontakt z nowym Klientem następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Po wstępnej weryfikacji wymagań Klienta przedstawiamy ofertę budżetową obejmującą nasze możliwości i zakres oferowanych prac.

about.process.icon.2

2 WIZYTA

Kolejnym etapem jest wizyta naszych specjalistów u Klienta w celu poznania docelowego miejsca pracy mieszalnika oraz dostępnych mediów potrzebnych do zasilenia urządzenia. Oczywiście zawsze chętnie zapraszamy także Klienta do odwiedzenia naszej firmy i lepszego zapoznania się z zakładem.

about.process.icon.3

3 PRACE PROJEKTOWE

Po takiej weryfikacji i podpisaniu umowy przystępujemy do prac projektowych. Każdy element oraz wyposażenie zaproponowane przez nas lub Klienta zostaje zaprojektowane i wizualizowane w systemie CAD 3D za pomocą programu CAD Inventor®.

about.process.icon.4

4 AKCEPTACJA PRZED PRODUKCJĄ

Przedstawiony projekt przed produkcją musi być zatwierdzony przez obie strony. Dopiero po przejściu tego etapu przystępujemy do dalszych prac.

about.process.icon.5

5 ZAMAWIANIE MATERIAŁÓW I PRODUKCJA

Dział produkcji uruchamia proces zamówień materiałów i zleceń do kooperantów. Większość elementów wykonana jest na maszynach CNC – począwszy od laserowego cięcia blach przez gięcie, walcowanie i obróbkę skrawania. Nasze projekty są praktycznie niepowtarzalne i w większości projektowane pod indywidualne potrzeby Klienta, dlatego ich spawanie odbywa się manualnie metodą TIG.

about.process.icon.6

6 PROGRAMOWANIE

Podczas gdy urządzenie jest w trakcie produkcji, równocześnie dział automatyki i sterowania przygotowuje swoją część projektu. Sterowanie, czyli budowa szafy sterowniczej z wyposażeniem, oraz programowanie są w całości wykonywane przez nas. Pisanie programu i wizualizacja na panelu dotykowym nie ogranicza się do wykorzystywania gotowych schematów, lecz jest zawsze zatwierdzana przez Klienta i weryfikowana w zgodzie z jego potrzebami.

about.process.icon.7

7 POŁĄCZENIE ELEMENTÓW

Końcowy, najważniejszy etap to „spięcie” poszczególnych elementów w całość, czyli połączenie współpracujących ze sobą mechanicznych i elektrycznych części urządzenia.

about.process.icon.8

8 ROZRUCH URZĄDZENIA I TESTY

Najbardziej wyczekiwany moment to rozruch urządzenia i testowanie jego funkcji. Kontrola jakości po testach i próbach dopuszcza mieszalnik do dalszych prac rozruchowych.

Przeprowadzane testy:
– badanie chropowatości powierzchni,
– badanie obrotów mieszadeł i pomp,
– próby ciśnieniowe oraz badanie szczelności, jeśli są wymagane,
– badanie wizualne 100% połączeń spawanych VT2,
– badanie dokładności temperatury pracy,
– testy funkcjonalne sterowania.

Wszystkie testy i badania są wykonywane przyrządami mierniczymi legalizowanymi i kalibrowanymi przez niezależne laboratorium.

about.process.icon.9

9 ODBIÓR TECHNICZNY I SZKOLENIA

Po pozytywnych testach zapraszamy Klienta na odbiór techniczny i weryfikację ze złożonym zamówieniem. Na miejscu u Klienta przeprowadzamy testy FAT (Factory Acceptance Test) i SAT (Site Acceptance Test), które mają na celu sprawdzenie funkcjonowania mieszalnika i jego instalacji zgodnie z założeniami. Standardowo w naszym zakresie przeprowadzamy szkolenie obsługi i personelu technicznego.

about.process.icon.10

10 KWALIFIKACJE IQ I OQ

W przypadku zakładów farmaceutycznych po pozytywnym przeprowadzeniu testów FAT i SAT przystępujemy do kwalifikacji IQ (Installation Qualification), czyli potwierdzenia poprawności zainstalowania i zatwierdzania elementów zgodnie z wymaganiami i projektem, a następnie od kwalifikacji OQ (Operation Qualification), gdzie sprawdzamy poprawność i dokładność funkcjonalną urządzenia oraz jego podzespołów.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I STOSOWANIA COOKIES

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.grason.pl jest: Grason Sp. z o.o. ul. Lipowa 57 11-042 Jonkowo k/Olsztyna NIP 739-399-84-23, REGON 528177416, KRS 0001094959 adres poczty elektronicznej: grason@grason.pl dalej „Administrator”
  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt na grason@grason.pl
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO / GDPR).
  3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ
  1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
   1. udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy – podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
   2. wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych – podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
  2. Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
   1. adres e-mail,
   2. numer telefonu,
   3. ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
  3. Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
  4. Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.
 3. ODBIORCY DANYCH
  1. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH
  1. Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
  2. Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte, jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
  3. W przypadku czytelnego dla nas zamknięcia rozmów z Państwa strony, dane zostaną usunięte niezwłocznie z roboczych baz systemowych, a z kopii bezpieczeństwa przed upływem trzydziestu dni.
 5. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY, PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA, PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH, PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA ORAZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
  1. Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.
  2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. Jeżeli znaleźliście się Państwo w szczególnej sytuacji, która sprawia, że dalsze przetwarzanie przez nas Państwa danych zagraża Państwa prywatności, możecie zawiadomić nas o tym fakcie i wezwać do zaprzestania lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Państwu również prawo do wezwania nas, abyśmy przesłali Państwa dane innemu podmiotowi w postaci, którą odbiorca będzie mógł swobodnie przetwarzać. Zawiadamiamy, że prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Państwa otrzymaliśmy. Zważywszy na fakt, że wyłączne dane na Państwa temat przetwarzane są w postaci tekstowej, przeniesienie danych sprowadzi się do wygenerowania przez nas dokumentów tekstowych w formacie docx zawierających historię Państwa zapytań. Dokumenty te nie będą zawierały naszych odpowiedzi, a więc w szczególności naszych porad lub innego rodzaju wiedzy eksperckiej, ponieważ nie jest ona przedmiotem Państwa uprawnienia (nie podlega przeniesieniu).
  5. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować na adres grason@grason.pl
  6. Zawiadamiamy, że przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. PLIKI „COOKIES”
  1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
   1. „Sesyjne" - są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
   2. „Cookies”
  4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej)